top of page

TRANSFORMAR

Recuperar l’art

en la seva totalitat generadora, vincular i reparadora.

El PROJECTE ATENA neix de la trobada entre l’art i la psicologia amb l’objectiu d’investigar i aprofundir en els valors pedagògics i terapèutics de la pràctica creativa.

Integra un conjunt de propostes formatives per ampliar la consciència psicològica i desenvolupar les capacitats artístiques i expressives.  

La voluntat del projecte és recuperar l’art (tant la mirada creativa com la pràctica artística)

en la seva totalitat generadora, vincular i reparadora.

Inclou un espai formatiu i un servei d’acompanyament terapèutic

a nivell individual i grupal.

El PROYECTO ATENA nace del encuentro entre el arte y la psicología con el objetivo de investigar y profundizar en los valores pedagógicos y terapéuticos de la práctica creativa.

Integra un conjunto de propuestas formativas para ampliar la conciencia psicológica y

desarrollar las capacidades artísticas y expresivas.

La voluntad del proyecto es recuperar el arte (tanto la mirada creativa como la práctica artística)

en su totalidad generadora , vincular y reparadora.

Incluye un espacio formativo y un servicio de acompañamiento terapéutico

a nivel individual y grupal.

 

bottom of page